ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo Sau đại học

Trang thông tin dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh: Link!

Trường Đại học Ngoại thương là một cơ sở uy tín đào tạo các chương trình ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Bậc đào tạo thạc sĩ gồm 6 chuyên ngành với 8 chương trình, bậc đào tạo tiến sĩ gồm 3 chuyên ngành. Cụ thể:

Thạc sĩ: 6 chuyên ngành với 8 chương trình:

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh định hướng nghiên cứu (MORIE)
 • Tài chính ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh thương mại
 • Chính sách và Luật thương mại quốc tế giảng dạy bằng Tiếng Anh
 • Điều hành kinh doanh cao cấp (EMBA)
 • Luật kinh tế

Tiến sĩ: 3 chuyên ngành:

 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính - Ngân hàng

Dựa trên 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, trường đã xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Tiến sĩ cho các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong.

Our website is protected by DMC Firewall!