Thông báo tổ chức diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học

THÔNG BÁO

DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: ĐẨY MẠNH SỰ DI CHUYỂN CỦA NGƯỜI HỌC

 THÔNG BÁO 

Quốc tế hoá giáo dục đại học là một trong những chiến lược quan trọng được các cơ sở giáo dục đại học tăng cường thực hiện nhằm sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài để phát huy nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua, trường Đại học Ngoại thương đã xây dựng một mạng lưới các đối tác là các trường đại học, các viện nghiên cứu uy tín trên thế giới, các tổ chức quốc tế lớn để hợp tác và thực hiện thành công nhiều chương trình mới, đa dạng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa...

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong các hoạt động hợp tác quốc tế và được sự ủng hộ của các đối tác trong và ngoài nước, trường Đại học Ngoại thương đã có sáng kiến và chủ trì tổ chức “Forum on Internationalization in Higher Education” (Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học). Diễn đàn năm 2017 tập trung vào các nội dung liên quan đến việc thúc đẩy và quản lý sự di chuyển của người học bao gồm thu hút sinh viên quốc tế, hỗ trợ sinh viên quốc tế, gửi sinh viên đi học ở nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa của người học, quản lý môi trường giáo dục và đào tạo mới có tính đa văn hoá và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn… Diễn đàn sẽ được tổ chức vào lúc 8:00 ngày 16/2/2017 tại tầng 3 – Trung tâm VJCC - trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội với sự tham dự các đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học uy tín ở Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc, các tổ chức quốc tế về giáo dục, các Đại sứ quán của các nước ở Việt Nam. Với các phiên thảo luận chung và các phiên thảo luận song song, Diễn đàn là nơi đại diện các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, trình bày những mô hình thành công trong việc thực hiện chiến lược quốc tế hóa và đề xuất những giải pháp, kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học.

Diễn đàn còn là nơi để các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác quốc tế cụ thể. Diễn đàn dự kiến sẽ được tổ chức thường niên.

Nhà trường kính mời các thầy cô giáo, giảng viên và sinh viên quan tâm tới tham dự Diễn đàn theo thời gian và địa điểm nêu trên. Xác nhận tham dự Diễn đàn đề nghị gửi về phòng Hợp tác Quốc tế theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 16:00 ngày 15/2/2017.

Our website is protected by DMC Firewall!