Thông báo về việc tổ chức khám mắt miễn phí cho sinh viên tại trường ĐH Ngoại thương

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức khám mắt miễn phí cho sinh viên tại trường ĐH Ngoại thương.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

PHONG Y TẾ

------------

Số:            /TB-ĐHNT-YT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

           Hà Nội, ngày 10 tháng 05  năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức khám mắt miễn phí tại trường cho sinh viên)

Bệnh viên Mắt Quốc tế DND có thư ngõ về hợp tác chương trình “ Mắt sáng sinh viên 2017” và Kế hoạch khám khúc xạ cho sinh viên Trường đại học Ngoại Thương ngày 27/04/2017 đã được ban giám hiệu phê duyệt với nội dung:

- Khám và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí dành cho sinh viên toàn trường Đại học Ngoại Thương.

- Tặng 1000 thẻ khúc xạ miễn phí trị giá 600.000đ/thẻ, mắt  các tật khúc xạ với độ khúc xạ trên 2 DIOP hoặc bất đồng khúc xạ giữa 2 mắt (Thời hạn sử dụng thẻ 1 năm).

Thời gian, địa điểm:

 - Thời gian: Ngày 16, 17, 18 tháng 05 năm 2017.

Địa điểm : Tại sảnh tầng 1 nhà B Trường đại học Ngoại Thương (Phòng Y tế).

 Phòng y tế thông báo để sinh viên trong toàn trường được biết và tham gia.

Trân trọng!

 

 

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

                           BS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Our website is protected by DMC Firewall!