Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế bổ sung (BHYT) trong năm học 2016- 2017

THÔNG BÁO

Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT)  Quốc hội khóa XIII số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014;

Thực hiện công văn 1656/BHYT-TP ngày 06/08/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung thu Bảo hiểm y tế Học sinh –Sinh viên năm học 2016– 2017 và  công văn số 334/BHXHQ của Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa về việc thực hiện BHYT đối với Học sinh - Sinh viên năm học 2016-2017 ngày 17/08/2016
Phòng Y tế thông báo sẽ lên danh sách thu tiền BHYT  bổ sung :
Thời gian: Từ ngày 22/05/ - 26/05/2017.
Địa điểm:  Phòng Y tế tầng 1 nhà B.
           Đối tượng thu: Sinh viên chưa tham gia BHYT .
Mức thu: theo lương cơ bản hiện tại là:1,210,000đ x 4,5% x 70% x 6 tháng
Cụ thể:  1,210,000đ x 4,5% x 70% x 6 =  228,690đ (Hai trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi đồng chẵn)
Hạn sử dụng thẻ  (từ 01/06/2017- 31/12/2017)
Đề nghị lớp trưởng thu kinh phí, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT chuyển xuống phòng Y tế đúng thời gian quy định.

Mẫu danh sách xem tại đây >>>

DMC Firewall is a Joomla Security extension!