Thông báo thu tiền BHYT sinh viên năm 2018

THÔNG BÁO

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ tư số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ – CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ công văn số 1421/ UBND – BHXH  ngày 09/10/2017 của ủy ban nhân dân quận Đống Đa về việc hoàn thiện cấp mã số  BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Để đảm bảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, kể từ ngày 01/01/2014 học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế. Trường Đại học Ngoại Thương thông báo:Yêu cầu 100% sinh viên trong trường tham gia Bảo hiểm y tế;

Thời gian thu BHYT từ: 05/12/2017 đến  20/12/2017;

Số tiền được tính theo CT: (1,300,000 x 4,5% x 70% x số tháng tham gia).

Cụ thể:

+ Đối với sinh viên các khóa: K54, K55, (K56 bổ sung): Mua thẻ BHYT 12 tháng hạn sử dụng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018. Số tiền là: 491,400đ (Bốn trăm chin mốt nghìn, bốn trăm đồng chẵn).

+ Đối với sinh viên khóa 53: Chỉ được mua thẻ BHYT đến khi ra trường (08  tháng) thời hạn sử dụng từ 01/01/2018 đến 31/08/2018. Số tiền là: 327,600đ (Ba trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm đồng chẵn).

Địa điểm nộp tiền: Phòng y tế - tầng 1 nhà B

Đề nghị lớp trưởng thu kinh phí, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT theo mẫu chuyển xuống phòng Y tế đúng thời gian quy định

Mẫu danh sách tham gia bảo hiểm y tế: Tải tại đây!

Những Sinh viên không tham gia BHYT, Phòng Y tế sẽ gửi danh sách lên Nhà trường có hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành. 

Ghi chú: Những sinh viên  thuộc đối tượng người nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, Quân đội, Công an… đã được cấp thẻ BHYT không phải tham gia BHYT tại trường (yêu cầu photo thẻ BHYT nộp tại Phòng y tế từ ngày 05/12 đến 20/12/2017).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!