Thông báo về việc tham gia BHYT sinh viên năm 2019

THÔNG BÁO

Thực hiện thông báo số 2873/BHXH-TB ngày 03/08/2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Đống Đa về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ( BHYT) sửa đổi bổ sung đã được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2015.
Thực hiện thông báo số 2873/BHXH-TB ngày 03/08/2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Đống Đa về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Phòng Y tế trường đại học Ngoại Thương thông báo toàn thể sinh viên chính quy đang học tại trường.
Số tiền được tính theo CT: (1,390,000 x 4,5% x 70% x số tháng tham gia).
Cụ thể:
+ Sinh viên khóa: K55, K56, (K57 bổ sung): Mua thẻ BHYT 12 tháng; từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Số tiền: 525,420đ (Năm trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm hai mươi đồng chẵn).
+ Sinh viên khóa 54: Mua thẻ BHYT(08 tháng); từ 01/01/2019 đến 31/08/2019 Số tiền: 350,280 (Ba trăm năm mươi nghìn, hai trăm tám mươi đồng chẵn).
+ Thời gian thu tiền BHYT từ: 03/12/2018 đến 10/12/2018
+ Địa điểm nộp tiền: Phòng Y tế - tầng 1 nhà B

Ghi chú:
- Đề nghị lớp trưởng thu tiền, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT theo mẫu chuyển xuống phòng Y tế đúng thời gian quy định.
- Sinh viên thuộc đối tượng chính sách (yêu cầu photo thẻ BHYT nộp cho lớp trưởng trong thời gian thu tiền).
- Những Sinh viên không tham gia BHYT, Phòng Y tế sẽ gửi danh sách lên nhà trường có hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

Mẫu danh sách.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!