THÔNG BÁO: MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN K60

THÔNG BÁO

1. Về việc nhận giấy báo trúng tuyển

Sinh viên kê khai địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển qua mục Khảo sát trên ứng dụng ehome hoặc website ftu.aisenote.com (tên đăng nhập và pass giống với ứng dụng ehome)

2. Về việc đăng ký học lớp Ngoại ngữ đối với sinh viên chương trình tiêu chuẩn - hiện đang được phân vào học ở các lớp tiếng Anh

- Sinh viên đăng ký qua mục Khảo sát trên ứng dụng ehome hoặc website ftu.aisenote.com (tên đăng nhập và pass giống với ứng dụng ehome)

- Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh với tư cách là môn học thuộc chương trình đào tạo. Sinh viên đăng ký ngoại ngữ nào sẽ được phân lớp học theo ngoại ngữ đó và sinh viên sẽ học ngoại ngữ đó trong suốt thời gian học tập tại Trường

3. Về việc cung cấp thông tin về các loại chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế để quy đổi điểm tham gia các Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao, Định hướng nghề nghiệp quốc tế và xét học lớp ngoại ngữ kết hợp

- Sinh viên đăng ký qua mục Khảo sát trên ứng dụng ehome hoặc website ftu.aisenote.com (tên đăng nhập và pass giống với ứng dụng ehome)

- Đối với sinh viên đăng ký học chương trình Chất lượng cao, chương trình Tiên tiến, chương trình Định hướng nghề nghiệp quốc tế, sau khi kê khai thông tin qua hệ thống:

+ Nộp bản công chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế về Nhà trường

+ Liên hệ với đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để đề nghị gửi XÁC NHẬN CHỨNG CHỈ về Nhà trường (Sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc này ở các thông báo sau)

- Đối với sinh viên kê khai chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để được xét học lớp ngoại ngữ kết hợp:

+ Nộp bản công chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

4. Các công việc khác

- Sinh viên khai báo thông tin về thẻ bảo hiểm y tế để được cập nhật và chuyển đổi sang thẻ y tế sinh viên. Đây là yêu cầu bắt buộc, yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện

- Sinh viên tự cập nhật ảnh các nhân (ảnh thẻ) qua ứng dụng sổ tay điện tử ehome để sử dụng làm ảnh đại diện cho thẻ sinh viên điện tử

- Sinh viên theo dõi thời khóa biểu và lịch học được công bố để tham gia học tập theo đúng quy định

Chi tiết xem tại: link!