Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kì I năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO

Thực hiện kế hoạch ĐGKQRL năm học 2015 - 2016, Phòng CTCT&SV đề nghị các đơn vị triển khai công tác ĐGKQRL sinh viên học kì I năm học 2015- 2016 cho các sinh viên đại học chính quy, liên thông của khoa/cơ sở theo đúng kế hoạch (có bản hướng dẫn tổ chức họp lớp và triển khai ĐGKQRLSV đính kèm).

Các giáo viên chủ nhiệm tự sắp xếp lịch họp. Nếu giáo viên nào cần Nhà trường bố trí địa điểm họp đề nghị liên hệ với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước ngày 16 tháng 3 năm 2016 để bố trí sắp xếp.
Hạn nộp hồ sơ ĐGKQRLSV trước 17h00 ngày 25 tháng 3 năm 2016.

Tải bộ hướng dẫn tại đây!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd