Thông báo của phòng Y tế về việc BHYT của sinh viên

THÔNG BÁO

Thông báo 1: Về việc nhận thẻ bảo hiểm y tế 2015- 2016

Phòng y tế thông báo cho tất cả sinh viên trong toàn trường tham gia BHYt đơt I, II, III chưa lấy thẻ (đặc biệt khóa 54 số lượng thẻ BHYT còn nhiều sinh viên chưa. Đề nghị lớp trưởng mang danh sách lớp, biên lai biên lai thu tiền xuống nhận thẻ

Thời gian: Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2016.

Địa điểm: Tại phòng Y tế tầng 1 nhà B

Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian xuống nhận thẻ đúng thời hạn, quá thời gian trên phòng sẽ ngừng phát thẻ.

Thông báo 2: V/v thực hiện tham gia BHYT sinh viên đợt IV năm học 2016

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT. Thực hiện công văn số 386 của BHXH quận Đống Đa, về việc thực hiện Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016 ;

- Nhà trường yêu cầu ban cán sự lớp rà soát lại cá nhân tập thể chưa tham gia BHYT đợt I, II, III bắt buộc phải tham gia BHYT bổ sung vào tháng 3/ 2016 (Ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT: Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ; Thân nhân CAND, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, sinh sống trên địa bàn có điều kiện kinh tế –xã hộ đặc biệt khó khăn… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của chính phủ).

1. Số tiền đóng = (mức lương cơ bản) x (4,5%) x (70%) x số tháng tham gia.

2. Sinh viên tham gia từ tháng 04/2016 – 31/12/ 2016

Số tiền cụ thể: 326,025đ/sv/9 tháng,(Ba trăm hai mươi sáu nghìn,không trăm hai mươi lăm đồng)

Ban cán sự lớp lập danh sách sinh viên (theo mẫu đính kèm) và thu phí bảo hiểm y tế.

II. Thời gian thu: Từ ngày 05 đến ngày 20 tháng 03 năm 2016

III. Địa điểm nộp: Tại phòng y tế vào giờ hành chính.

Đề nghị tất cả các sinh viên tham gia đầy đủ, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội. Tham gia BHYT để được chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh.

Tải mẫu tại đây!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!