Thông báo về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khoá 55

THÔNG BÁO

Nhà trường xin thông báo về Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào (Placement Test) cho các sinh viên Khoá 55 tự nguyện đăng ký cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký dự thi:

Các sinh viên trúng tuyển đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại thương năm 2016 có nguyện vọng đăng ký tự nguyện tham dự kỳ thi.

  1. Nội dung thi:

- Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho các sinh viên tự nguyện đăng ký được thiết kế dựa trên định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Bài thi trắc nghiệm trên máy tính với tổng thời lượng của bài thi là 105 phút.

- Kết cấu của bài Placement Test bao gồm 2 phần (Xem chi tiết tại Bảng 1):

+ Phần Nghe bao gồm 40 câu, thời gian là 35 phút

+ Phần Đọc – Viết bao gồm 60 câu, thời gian là 70 phút

- Tổng điểm bài thi là 100 điểm, trong đó:

+ Điểm Nghe hiểu tối đa là 40 điểm

+ Điểm Đọc – Viết tối đa là 60 điểm                                                               

Bảng 1: Định dạng Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào – Placement Test

Bài thi

Thời gian

Số câu hỏi

Dạng câu hỏi/ nhiệm vụ bài thi

Mục đích

Nghe

35 phút

3 phần, 40 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi đa lựa chọn (MCQ) đã đưa sẵn trong bài thi.

- Kiểm tra các tiểu kỹ năng nghe khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích của người nói và suy ra từ thông tin trong bài.

Đọc – Viết

70 phút

4 bài, 60 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

- Bài 1: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành câu.

- Bài 2: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành một bài đọc ngắn.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 2 đến bậc 5 với tổng số từ dao động từ 1650-1800 từ. Thí sinh chọn câu trả lời đúng sau mỗi bài đọc.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh chọn một câu trong số các lựa chọn đồng nghĩa với một câu cho sẵn

- Kiểm tra về từ vựng, ngữ pháp của sinh viên.

- Kiểm tra các kỹ năng đọc khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.

Tổng

105 phút

100 câu

 

 

  1. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên đăng ký tham dự thi:

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký dự thi đóng lệ phí thi kiểm tra: 100.000 đồng/người.

- Những sinh viên đạt mức điểm từ 50/100 trở lên trong kỳ thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào, nếu đăng ký hưởng quyền miễn dự học môn Tiếng Anh năm thứ nhất gồm học phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 1 (Mã học phần TAN131) và học phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 2  (Mã học phần TAN132) của các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Luật thì sẽ tham gia học trực tuyến với giáo trình và tài khoản cấp miễn phí và được nhận mức điểm cuối kỳ đã quy đổi theo thang điểm 10 cụ thể như sau (điểm cuối kỳ chiếm 60% điểm tổng kết học phần):        

+ Nhận điểm 10 nếu đạt từ 55 điểm trở lên.

+ Nhận điểm 9 nếu đạt từ 50 đến 54 điểm.

- Những sinh viên không đạt mức điểm từ 50/100 hoặc không đăng ký quyền miễn dự học (học trực tuyến) sẽ học ngoại ngữ Tiếng Anh theo chương trình đào tạo của chuyên ngành học đã ban hành cho năm thứ nhất (trừ sinh viên các khối D2, D3, D4, D6 trúng tuyển vào chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế và các sinh viên đăng ký học ngoại ngữ Tiếng Nhật, Tiếng Trung).

- Sinh viên có thể sử dụng kết quả Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để đăng ký xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao.

- Những sinh viên không tham gia kỳ thi trên nhưng đã có một trong những Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (được cấp bởi các tổ chức có uy tín được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận):

+ Nếu đạt mức điểm tại Bảng 2 sinh viên sẽ được hưởng quyền miễn dự học và tham gia vào lớp học trực tuyến Tiếng Anh năm thứ nhất được đề cập trên đây khi nộp bản photo công chứng hoặc bản photo chứng chỉ (mang bản gốc để đối chiếu) tại Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, tầng 3, nhà B. Thời gian nộp từ 05/09 đến 12/09/2016.

 Bảng 2: Bảng điểm Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận miễn học và điểm chuyển đổi cho học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 

ĐIỂM TOEIC

ĐIỂM IELTS

BEC

ĐIỂM TOEFL IBT

KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU (CEFR)

CAMBRIDGE

TESTS

 

ĐIỂM QUY ĐỔI

450

4

BEC Preliminary

55

B1

45 - 59 FCE

65 - 79 PET

90 - 100 KET

 

10

+ Nếu đạt mức điểm như quy định tại Bảng 3 sẽ được miễn dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào và sử dụng kết quả của chứng chỉ để tính điểm đăng ký xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao theo Bảng tham chiếu so sánh thang điểm như sau: 

 Bảng 3: Bảng tham chiếu so sánh thang điểm Bài thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với thang điểm 10.

(Sử dụng để xét tuyển điều kiện tiếng Anh vào các Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao

Điểm hệ 10

Điểm Bài thi năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test)

TOEIC

IELTS

KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU (CEFR)

TOEFL IBT

BEC

CAMBRIDGE

TESTS

6,5

từ 50

đến 59

 

từ 450  đến 495

4.0

B1

từ 53 

đến 55

BEC Preliminary

    45 - 59 FCE

    65 - 79 PET

90 - 100 KET

7

từ 60

đến 64

từ 500  đến 550

4.5

từ 56 

đến 59

7,5

từ 65

đến 69

từ 555  đến 600

5.0

B2

từ 60 

đến 63

BEC Vantage B, C

60 -79 FCE

80 - 100 PET

8

từ 70

đến 74

từ 605  đến 650

5.5

từ 64

đến 70

8,5

từ 75

đến 79

từ 655  đến 700

6.0

từ 71 

đến 78

60 -79 CAE

80 - 100 FCE

9

từ 80

đến 84

từ 705  đến 750

6.5

C1

từ 79

đến 86

BEC Higher

9,5

từ 85

đến 89

từ 755  đến 850

7.0

từ 87 

đến 95

80 -100 CAE

10

từ 90

 đến 100

từ 855  đến 990

từ 7.5

C2

từ 96

đến 120

- Những sinh viên được hưởng quyền miễn dự học và tham gia lớp học trực tuyến Tiếng Anh năm thứ nhất vẫn có nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Nhà trường.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd