Thông báo về lịch kiểm tra môn điều kiện xét tuyển viên chức

THÔNG BÁO

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016, Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch kiểm tra môn điều kiện.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------------------

Hà Nội, ngày  10  tháng 10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về lịch kiểm tra môn điều kiện xét tuyển viên chức

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016, Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch kiểm tra môn điều kiện, cụ thể như sau:

Lịch kiểm tra môn điều kiện: Thứ 6 ngày 21/10/2016

  1. Kiểm tra môn Ngoại ngữ (60 phút)

          - Hình thức kiểm tra:    viết.

          - Thời gian:                  từ 9h00 đến 10h00.

  1. Kiểm tra môn Tin học (60 phút)

                    - Hình thức kiểm tra:    thực hành trên máy.

                    - Thời gian:                  Ca 1: từ 13h30 đến 14h30.

                                                        Ca 2: từ 15h30 đến 16h30.

          Đúng 8h00 ngày 21/10/2016 thí sinh tập trung tại Phòng D201- Nhà D để nghe phổ biến quy chế và nhận phòng thi.

          (Kèm theo Thông báo này là danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển).

          Nhà trường thông báo để các đơn vị và ứng viên biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

-       Các đơn vị có liên quan;

-       Ứng viên đăng ký dự thi;

-       Lưu TCHC, hồ sơ TD.

 

 HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐ XÉT TUYỂN

 

 

 

(đã ký)

 

PGS. TS Bùi Anh Tuấn

 Danh sách Ứng viên đủ điều kiện dự tuyển xin xem chi tiết tại đây!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd