Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh cao học

THÔNG BÁO

Thông báo gia hạn nhận nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh Cao học.

Để tạo điều kiện cho các sinh viên năm cuối của các trường đại học, đặc biệt là của Trường Đại học Ngoại thương (hiện đang chờ quyết định công nhận tốt nghiệp) có thể dự thi tuyển sinh sau đại học tại trường Đại học Ngoại thương đợt tháng 8/2016, Nhà trường gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đến Thứ sáu, ngày 15/07/2016.
Trân trọng thông báo!