Ngày 8/6, tại Hội trường D201 đã diễn ra lễ mittinh hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2017 và "tháng hành động vì môi trường thế giới"; hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học.

Các bài khác...