Nghị quyết Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương 14

Công đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Ngoại Thương đã họp ngày 13/04/2016. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn đã tổng kết hoạt động Công đoàn và đề ra quyết nghị.

Nội dung của Nghị quyết Hội Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Ngoại Thương. Xin xem chi tiết tại đây!

Our website is protected by DMC Firewall!