Cuộc thi "Trung thu kết nối"

Công đoàn

Cuộc thi nhằm động viên tinh thần của con các viên chức, người lao động Nhà trường nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, tăng cường các hoạt động kết nối giữa bố, mẹ và các con, giữa các gia đình trong Công đoàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.


----------------------
Thể thức bình chọn:
Mỗi bài dự thi sẽ được up cùng ảnh thumbnail của video kèm theo caption gồm: mã số, tên công đoàn cơ sở thành viên/công đoàn bộ phận và link drive truy cập vào xem video clip.
Bài dự thi có tổng điểm cao nhất và nhì (tính theo tổng số lượng like và share ảnh thumbnail nhiều nhất và nhiều thứ nhì) sẽ nhận được 2 giải Lan toả trị giá 1.000.000 đồng/giải, trong đó 1 like = 1 share = 1 điểm


Link bài dự thi: https://www.facebook.com/ftutimesofficial/posts/4425856760785698