Tập huấn về thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại Cơ sở II Tp HCM

Tin tức khác
Vừa qua, Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức buổi Tập huấn về thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại Cơ sở II theo hình thức trực tuyến.
Mục đích của buổi tập huấn nhằm giúp các đơn vị nắm bắt được cách thực hiện rà soát chỉ tiêu KPI; việc so chuẩn, đối sánh nhằm làm rõ những điểm mạnh, hạn chế hoặc những thiếu sót của Cơ sở II đối với các đối tác trong nước, ngoài nước, cách thức lựa chọn các tiêu chí để đối sánh phù hợp để đảm bảo đủ cơ sở minh chứng viết báo cáo tự đánh giá tại Cơ sở II.
 
Tại buổi tập huấn, PGS, TS Trần Quốc Trung - Phó Giám đốc Cơ sở II đã triển khai, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của các đơn vị, nhóm chuyên trách về cách thức rà soát các chỉ tiêu KPI và các yêu cầu để báo cáo so chuẩn, đối sánh giữa Cơ sở II với các đối tác trong và ngoài nước.