Ngày 05 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại thương.

Các bài khác...