Ngày 05 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại thương.

Ngày 03/12/2016, tại Cơ sở Quảng Ninh; Trường Đại học Ngoại thương đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Đại học VLVH chuyên ngành QTKD khóa 10 và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học VLVH: QTKD khóa 8, Kế toán khóa 5.

Các bài khác...