Ngày 09/11/2016, Đoàn công tác số 1 do PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn và Đoàn công tác số 2 do PGS, TS Đào Thị Thu Giang - Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn đã đến làm việc, kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng của tại các đơn vị: Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Khoa Tài chính - Ngân Hàng, Khoa Sau Đại học và Khoa Tiếng Anh Thương mại.

Để tiếp tục chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài từ 23-30/11/2016, theo lịch làm việc hàng tuần, Nhà trường đã tổ chức buổi làm việc lúc 14h00 ngày 7/11/2016 tại Phòng Hội thảo Liên Việt để rà soát các công việc đã triển khai trong tuần vừa qua và công việc trong tuần từ 07/11-13/11/2016.

 

Các bài khác...