Thông báo về việc cấp tài khoản Elearning miễn phí cho sinh viên

ỨNG DỤNG CNTT
Hệ thống Elearning mở tất cả các khóa học (Miễn phí) cho sinh viên.
 
Từ ngày 1/8/2016 sinh viên được tham dự tất cả các khóa học Online miễn phí. Được lựa chọn các khóa học trên hệ thống để tự học, tự tham khảo.
 
SINH VIÊN ĐƯỢC TRUY CẬP CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
 
Học tại đây - Link (http://elearning.ftu.vn
 
Tài khoản dùng chung: user name: toptenmba - password: free2016
 
Đăng ký tài khoản dùng riêng tại đây - click here - FORM đăng ký 
 
Hạn đăng ký nhận tài khoản riêng từ ngày 1/8/2016 đến 31/12/2016
 
Download tài liệu và Ebook miễn phí tại: http://toptenmba.com
 
Mọi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật liên hệ: Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
Hoặc trực tiếp Phòng Elearning, tầng 3, nhà G, Trường Đại học Ngoại thương.
 
Phụ trách: Thầy Cường, Thầy Lịch