TS Đại học

Căn cứ Thông báo về điểm trúng tuyển vào các Ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy năm 2018 dành cho sinh viên khóa 57

Căn cứ Lịch tiến độ và thời khóa biểu năm học 2018 - 2019,

Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương thông báo xem chi tiết tại đây!

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS