Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương năm 2016

TS Đại học

Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương năm 2016.

Xem chi tiết: Tại đây!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: 84-4-32595158 (ext: 201, 203, 208);

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://qldt.ftu.edu.vn/