Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2017, Công đoàn trường đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và trưng bày ảnh "Nụ cười FTU".

Tin chi tiết về Chương trình: Tại đây