Giới thiệu về Ban Giám hiệu nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng Ủy - BGH

Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu ra, là cơ quan lãnh đạo chấp hành của Đảng bộ, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

2. Đồng chí Đào Thị Thu Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng.

3. Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Uỷ viên BTVĐU, Chủ nhiệm UBKTĐU, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường.

4. Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng,