Khoa Kinh tế Quốc tế

Các đơn vị

Website: http://econ.ftu.edu.vn/

Trường Đại học Ngoại Thương đã có 50 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Kinh tế Quốc tế như Quan hệ kinh tế quốc tế, Chính sách thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Chuyển giao công nghệ, Thanh toán quốc tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ. Cùng với quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam, từ năm 1993, các môn học Kinh tế học như Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô cũng bắt đầu được đưa vào giảng dạy ở trường.

Với mục tiêu đưa Kinh tế Quốc tế thành một ngành đào tạo độc lập, tách khỏi ngành kinh doanh, trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm giảng dạy lâu năm trong các lĩnh vực Kinh tế Quốc tế của trường Đại học Ngoại thương, ngày 1 tháng 1 năm 2009, Bộ môn Kinh tế học được thành lập, tách ra từ Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Trên cơ sở bộ môn Kinh tế học, từ ngày 1 tháng 9 năm 2009, Khoa Kinh tế quốc tế chính thức được thành lập.

Khoa Kinh tế Quốc tế được tổ chức và có bộ máy hoạt động giống với các Khoa Kinh tế và Kinh tế Quốc tế trên thế giới, với trụ cột là ba lĩnh vực quan trọng nhất của Kinh tế học, đó là Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Kinh tế lượng. Hiện nay, Khoa gồm có 3 bộ môn: bộ môn Kinh tế vi mô, bộ môn Kinh tế vĩ mô, bộ môn Kinh tế quốc tế và phương pháp lượng.

Khoa Kinh tế Quốc tế có một đội ngũ trên 30 giảng viên thuộc thế hệ các nhà kinh tế trẻ của Việt Nam, được đào tạo cơ bản và chuyên sâu từ nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật, Úc, là những người có kinh nghiệm với thực tiễn kinh tế Việt Nam, có uy tín trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Với kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo của nhiều nước trên thế giới, đội ngũ giảng viên của Khoa có khả năng xây dựng các chương trình học thuật sử dụng các phương pháp tiếp cận đa dạng, đồng thời có khả năng đưa Khoa mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới. Hiện nay, Khoa đã có quan hệ hợp tác với Mỹ, Nhật, Pháp, Úc.

Lãnh đạo đơn vị:

PGS, TS Từ Thúy Anh (2009 - Hiện nay).

Email

Từ Thuý Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Tường Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Mai  Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doãn Thị Phương Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đinh Thanh Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Tuấn  Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Bình Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Hương Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Mỹ  Hạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị  Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị  Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phí Minh  Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Quỳnh  Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Xuân Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Thanh Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Kim  Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thái Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Phương Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đinh Ngọc  Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Nguyên  Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Minh  Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Minh  Nguyệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lương Thị Ngọc  Oanh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lý Hoàng Phú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chu Thị Mai Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hồng  Quân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Phương Thảo  Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Minh  Thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thu Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Huyền  Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Bảo Trâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Xuân  Trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thuỳ  Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nguyễn Thị Hải  Yến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Minh Huệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hồ Thị Hoài  Thương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thảo  Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thúy Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Kiều  Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Minh Thúy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 508, 506, 501).
Địa điểm: (Tầng 2 - Nhà B).

Our website is protected by DMC Firewall!