Các chuyên mục

Grid List

Trường Đại học Ngoại thương (tên tiếng Anh: Foreign Trade University, tên viết tắt: FTU) là một trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* SỨ MỆNH, TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu ra, là cơ quan lãnh đạo chấp hành của Đảng bộ, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu ra, là cơ quan lãnh đạo chấp hành của Đảng bộ, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng qua các thời kỳ

Thực hiện mục tiêu công khai cam kết của cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính, nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, trường đại học Ngoại thương đăng báo cáo công khai của nhà trường năm học 2015 - 2016.

Ảnh minh họa

Ba công khai

Toàn văn về nội dung xem tại đây!

Ảnh minh họa

Ba công khai

Dự thảo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Đại học

Quy chế quy định các nội dung dành riêng thi trắc nghiệm trên máy tính

Xem nội dung tại đây

Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, Quyết định Ban hành Điều lệ trường Đại học.

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ: tttt@ftu.edu.vn

QUẢNG CÁO DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

QUẢNG CÁO DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG