Phòng Công tác CT và SV

Các đơn vị

Website: http://ctctsv.ftu.edu.vn

Giới thiệu chung:

Tiền thân của phòng CTSV&SV là phòng tuyên huấn được Nhà trường thành lập năm  1967.

Từ năm 1996 đến nay, Phòng Tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên. Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên chính quy, giáo dục, thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên, thi đua khen thưởng cho sinh viên, truyên truyền công tác chính tị, tư tưởng, quản lý phòng truyền thống.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. Ông Lê Duy Hải

2. Ông Nguyễn Mạnh Tân

3. Ông Lê Xuân Phong

4. PGS, TS Nguyễn Như Tiến

5. ThS Đặng Việt Thường

6. TS Trần Việt Hùng

7. ThS Nguyễn Ngọc Lan (hiện nay)

Phòng có các nhân sự gồm:

TS Nguyễn Ngọc Lan (TP)                                   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS Nguyễn Ngọc Tân (PP)                                 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS Đinh Thị Hà                                                 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngô Đức Hoàng                                                   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn T Thu Hường                                          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn T Bích Ngọc                                            Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các thành tích đã đạt được:

- Liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

- Cá nhân đạt được tặng Bằng khen các cấp, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-024-32595158 (ext: 298, 291)

Địa điểm: Tầng 2 - Nhà A.

Our website is protected by DMC Firewall!