Phòng Y tế

Các đơn vị

1. Tên đơn vị:

 

Phòng Y tế (Departmen of Health Services)

2. Link website: 

Đang xây dựng.

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Từ trước 1987 Phòng Y tế trực thuộc Ban Giám Hiệu và có tên là Trạm Y tế có 01 viên chức là Ông Nguyễn Văn Lợi, cuối năm có nhà trường tuyển thêm nhân lực là BS Phạm Thị Tâm, khi ấy số lượng sinh viên  còn ít, công tác y tế chủ yếu là sơ cứu cơ sở.

- Từ năm 1987-1989: BS Phạm Thị Tâm là Trưởng trạm, cũng từ năm 1989 Trạm y tế trực thuộc Phòng Quản trị Thiết bị và trở thành Tổ Y tế cho đến tháng 6 năm 2010;

- Từ tháng 7/2010 Tổ y tế được tách ra khỏi Phòng QTTB, trực thuộc BGH, có tên là Phòng Y tế do BS Phạm Thị Tâm là trưởng phòng cho đến tháng 10/2011. Cuối năm 2008 nhân lực phòng y tế được tăng cường thêm 03 y sỹ;

- Từ tháng 11/2011Phòng Y tế do BSCKI Nguyễn Thị Hồng Vân làm Trường phòng. Cơ chế làm việc cũng thay đổi theo xu hướng chung, y tế cũng được phát triển, thuốc và các phương tiện, trang thiết bị được cung ứng đầy đủ. Cơ sở vật chất được cải thiện, mở rộng phòng làm việc, phòng điều trị. Nhân lực là 04 viên chức, trong đó được đào tạo nâng cao có 02 viên chức là cử nhân y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, sinh viên được cải thiện, chức năng và nhiệm vụ của Phòng Y tế cũng được bổ sung để đáp ứng với nhiệm vụ phát triển chung của Nhà trường.

4. Các thành tích khen thưởng cấp trường:

Từ 2011 -  2019 liên tục trong 08 năm Phòng Y tế đều đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” hàng năm, được lãnh đạo nhà trường ghi nhận.

5. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

- Từ năm 1987 trở về trước: Ông Nguyễn Văn Lợi – Trưởng trạm

- Từ năm 1987 - 1989: BS Phạm Thị Tâm – Trưởng trạm

- Từ 1989 - 10/2010: BS Phạm Thị Tâm – Tổ trưởng tổ y tế

- Từ 11/2010 - 10/2011: BS Phạm Thị Tâm – Trưởng phòng

- Từ tháng 11/2011 cho đến nay: BSCKI Nguyễn Thị Hồng Vân – Trưởng phòng

6. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại:

+ Chức năng: Phòng Y tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác y tế trường học, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức và sinh viên, học viên trong trường.

+ Nhiệm vụ:

- Lập Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch ngân sách theo năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các hoạt động về y tế trường học

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại tuyến cơ sở;

- Thực hiện khám bệnh, điều trị bệnh, cấp phát thuốc theo quy định. Theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, sinh viên và học viên trong trường;

- Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh: kiểm tra giám sát thường xuyên và đột xuất vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước, phun thuốc phòng chống dịch bệnh và diệt chuột, phòng chống các bệnh học đường và các bệnh xã hội;

- Thông tin, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

 - Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên nhập học, tổ chức cho sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế

- Phối hợp với Công đoàn trường, cung cấp nội dung khám, động viên các viên chức khám sức khỏe định kỳ;

- Quản lý hồ sơ, theo dõi sức khỏe, công chức, viên chức và sinh viên

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan triển khai các hoạt động y tế;

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai hoạt động y tế tại trường theo quy định;

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công.

7. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

- 01 BS Trưởng phòng phục trách điều hành công việc, kiêm BS khám và điều trị bệnh;

- 01 CN Điều dưỡng

- 01 CN Y tế công cộng

- 01 Y sỹ

8. Danh sách tên, liên hệ của từng cá nhân:

STT

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

GHI CHÚ

1

Lương Thị Thúy Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Cao Thị Liên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Phạm Thị An Vinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Nguyến Thị Hồng Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9. Thông tin liên hệ: Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd