Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Các đơn vị

Website: http://cqa.ftu.edu.vn/

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng (tên tiếng Anh là Center for Testing & Quality Assurance) được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ-TCHC ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng về việc tách, đổi tên Phòng Quản lý dự án và Đảm bảo Chất lượng và thành lập Trung tâm Đảm bảo Chất lượng. Theo quyết định này, TTĐBCL chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 11 năm 2008.

Sau thời gian hoạt động độc lập, Trung tâm ĐBCL đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhà trường giao phó, liên tục đổi mới trong mọi mặt, hướng tới xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ngoài lực lượng chủ chốt là 05 cán bộ của Trung tâm, hoạt động đảm bảo chất lượng còn được sự hỗ trợ của các thành viên Nhóm công tác Đảm bảo Chất lượng là đại diện của các đơn vị, cùng toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai, thực hiện đường lối chính sách và các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt

Xây dựng và trình Hiệu trường ban hành các quy định về công tác đảm bảo chất lượng và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó.

Tham mưu, hoạch định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng, triển khai xây dựng và thực hiện cơ chế tự đảm bảo chất lượng tại trường.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu theo các tiêu chuẩn giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, điều tra, đánh giá, công nhận chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các đơn vị thuộc trường Đại học Ngoại thương.

Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo của các ngành học, môn học của nhà trường.

Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức điều tra dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực xã hội đối với từng ngành nghề của trường.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tổ chức điều tra lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp để đề xuất những điều chỉnh cần thiết.

Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại trường ĐHNT.

Nghiên cứu, phát triển, phổ biến, đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện của Việt Nam và của nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác đảm bảo chất lượng do Nhà trường giao.

Lãnh đạo đơn vị:

TSKH Nguyễn Văn Minh (2008 - 2012).

TS Võ Sỹ Mạnh (2012 - Hiện nay).

Email

Võ Sỹ  Mạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thế Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Hồng Nhung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thùy Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Thúy Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đoàn Ngọc Ánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-32595158 (ext: 275, 276)
Địa điểm: Phòng 1006 - Tầng 10 - Nhà A.

Our website is protected by DMC Firewall!