Khoa Kế toán – Kiểm toán

Các đơn vị

Website: http://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/

Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Ngoại thương được thành lập vào tháng 07/2016 theo Quyết định số 1376/QĐ-ĐHNT, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong khối ngành kinh tế.

Kế thừa truyền thống đào tạo của Nhà trường, kết hợp với những kinh nghiệm tích luỹ được từ tiền thân là Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán đang nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ, định hướng phát triển đề ra nhằm khẳng định vị thế của mình trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước.

Mục tiêu chung của Khoa Kế toán – Kiểm toán đó là đào tạo sinh viên có trình độ Cử nhân ngành Kế toán – Kiểm toán có tư duy sáng tạo, năng lực thực hành nghiệp vụ chuyên môn giỏi, nắm vững các nghiệp vụ, có khả năng tổ chức hệ thống thông tin kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính, sử dụng thông tin kế toán – tài chính trong việc đưa ra các quyết định trong quản lý, tham gia tư vấn, cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán...

Email

Trần Thị Kim  Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thục  Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thành  Công This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị Vân  Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Đức  Duy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thu  Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị  Hiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quang  Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng T Huyền  Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Thanh  Loan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn T Phương  Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Trà My This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đức  Nhân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thị Phương  Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị  Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Tú  Uyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị  Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thị Hồng  Thắm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Thị Ngọc  Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Vũ Hoàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Hà Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!