Các đơn vị

Website: http://feretco.ftu.edu.vn/

Theo đề nghị của ông Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (Công văn số 200/TCC3 ngày 16/10/1994), theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức - cán bộ. Ngày 22/11/1994 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kí quyết định thành lập “Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại” trực thuộc trường Đại học Ngoại thương.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban lãnh đạo trung tâm đã không ngừng nổ lực xây dựng và phát triển Trung tâm ngày một vững mạnh.

Sau hơn 15 năm thành lập và phát triển, đến nay Trung tâm FERETCO -đã đào tạo được 20 khóa Đại học tại chức Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, với tổng số gần 7.000 sinh viên đã ra trường.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

1. ThS Nguyễn Đắc Đức (1994 - 2008)

2. Ông Nguyễn Sơn Hà (2008 - Hiện nay)

Email

Nguyễn Trọng Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Sơn   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thị  Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn  Thu  Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Thị Trầm Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-37 753 298; Fax: 84-4-38 355 961
Địa điểm: 91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.