Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Phòng/Khoa/Cơ sở

Viber

Email

Điện thoại di động

Điện thoại cố định

Ghi chú

Phòng Quản lý đào tạo

 

 

 

 

 

Khoa Sau đại học

 

 

 

 

 

 

Cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

Cơ sở Quảng Ninh

 

 

 

0167.227.2492

0203.356.7089

 

Wifi

 

0977234523

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977234523

 

 

Website

 

0904799589

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904799589

 

 

E-learning

 

0944455086

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944455086

 

 

Thi trắc nghiệm trên máy tính

 

0983137786

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983137786

 

 

Hỗ trợ máy tính

0909683666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909683666

 

 

Đang tiếp tục cập nhật