Ngày 23/04/2018, Đại học New Brunswick, Canada đại diện bởi GS. Daniel Coleman – Phó Hiệu trưởng trường đã có buổi thăm và làm việc với trường Đại học Ngoại thương về chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết giữa hai trường .

Các bài khác...