Ngày 3/3/2018, Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh đã tổ chức Hội thảo "Mô hình phát triển trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh: Thực trạng, định hướng và giải pháp” nhằm xác định mục tiêu và định hướng chiến lược đúng, xây dựng và triển khai tốt kế hoạch chiến lược phát triển Cơ sở Quảng Ninh.

Ngày 02/03/2018, được sự phân công của nhà trường, đại diện khoa Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương có tham dự buổi tọa đàm: "Triển khai giảng dạy các chương trình quốc tế tại các trường phổ thông tại Hà Nội" do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức. 

Các bài khác...