Ngày 26/2/2016, phái đoàn cấp cao của Đại học La Trobe, Úc gồm GS Amalia Di Iorio - Hiệu Phó Trường Kinh tế, Khoa học xã hội và Nghệ thuật, Đại học La Trobe, TS Jane Hamilton – Giám đốc Chương trình, TS John Bevacqua – Cố vấn học thuật Quốc tế sang thăm và làm việc với Trường ĐH Ngoại thương.

Các bài khác...