Ngày 22/06/2016, cùng với Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 3, chương trình Cử nhân Tài chính liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Ngoại thương với Trường Kinh doanh Niels Brock và Lễ Bế giảng cho sinh viên khoá 6 chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết đào tạo giữa trường ĐH Ngoại thương và ĐH Bedfordshire (Anh Quốc), trường Đại học Bedfordshire (Anh Quốc) trao Công nhận đẳng cấp giảng dạy cho 04 giảng viên trường ĐH Ngoại Thương: PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ; TS Nguyễn Thị Tường Anh; TS Lê Thái Phong; TS Cao Đinh Kiên.

Các bài khác...