Hợp tác Quốc tế

Ngày 21/04/2017, Khoa Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương đã có chuyến công tác và làm việc tại cơ sở II nhằm đẩy mạnh sự phối hợp của hai cơ sở trong việc điều phối các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và hỗ trợ các em sinh viên đang chuẩn bị bước sang giai đoạn chuyển tiếp học ở nước ngoài.

Đoàn công tác đã làm việc với Ban Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế, và Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế về kế hoạch tuyển sinh và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Cơ sở II. Ngoài ra, Khoa Đào tạo Quốc tế và Ban Đào tạo Quốc tế đã thực hiện hai cuộc họp phụ huynh của hai chương trình Cử nhân Kinh doanh liên kết với ĐH Bedfordshire, Anh Quốc và Cử nhân Kinh doanh Quốc tế/ Cử nhân Tài chính liên kết với ĐH Minot State, Hoa Kỳ.

Phổ biến về các cơ hội chuyển tiếp khác nhau

Trong buổi họp, nhà trường đã làm rõ về điều kiện chuyển tiếp, các mốc thời gian, những khó khăn và thuận lợi, cũng như các cơ hội học bổng để tư vấn và định hướng cho các em. Ngoài ra, các thắc mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt là về thủ tục xin visa cũng được giải đáp.


Giải đáp thắc mắc về thủ tục xin Visa trong buổi họp

Việc tăng cường và đẩy mạnh cầu nối giữa hai cơ sở nhằm đảm bảo sự đồng nhất trong quy chuẩn của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, và đưa đến cho các em sinh viên nền giáo dục quốc tế với chất lượng tốt nhất.