Ngày 15/9/2017 Khoa QTKD và VP CTTT Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội thảo du học chuyển tiếp nhằm cung cấp cho sinh viên CTTT và CLC QTKD những thông tin cũng như nhiều cơ hội quý giá về du học nhằm giúp các bạn có nhiều cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại trên thế giới.

Ngày 5/9/2017, Khoa Luật - Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Ban biên soạn ngành Luật học - Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Bảng mục từ các chuyên ngành Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế, Luật Thương mại quốc tế trong Quyển Luật học, Bách khoa Toàn thư Việt Nam”.

Trong 2 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23/6/2017, Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VFAI), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, và Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế về Tài chính lần thứ 4 (VICIF 2017) tại Khách sạn InterContinental Westlake Hà Nội.

Các bài khác...