Sáng 6/2/2018, Trung tâm FIIS - Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức hội thảo "Đào tạo và Truyền thông về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tại các trường đại học" và lễ ký kết hợp tác dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ giữa FTU - VietnamPlus – IPCom.

Ngày 30/01/2018, Trường ĐHNT vinh dự đón tiếp GS. HERMANN SIMON – chuyên gia Marketing và chiến lược hàng đầu thế giới tới có bài nói chuyện và chia sẻ trong tọa đàm khoa học với chủ đề "Hidden Champions – The Vanguard of Globalia: Learning from Unknown World Market Leaders" (Các nhà vô địch ẩn danh: Chiến lược dẫn tới thành công của những công ty ẩn danh hàng đầu thế giới). Với sự hỗ trợ và đồng hành của Quỹ Friedrich Naumann Việt Nam (FNF Vietnam) và Công ty Cổ phần Sáng tạo Ý tưởng Kinh doanh (Business Concept Innovation).

Các bài khác...