Ngày 22/11/2017, trường Đại học Ngoại thương đã vinh dự đón tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển, bà Margot Wallstrom đến trường Đại học Ngoại thương có bài nói chuyện với cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

ICEBM, Hội nghị Quốc tế về Quản trị Kinh doanh và Doanh nhân lần thứ VI được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam trong 2 ngày 16 và 17/11/2017 dưới sự phối hợp giữa Trường Đại học Tarumanagara (UNTAR) và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) đã kết thúc tốt đẹp.

Các bài khác...