Vừa qua, ngày 13/03/2017, tại Phòng Thực hành Pháp luật, Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công một Phiên Tòa Giả Định với sự phối hợp thực hiện giữa giảng viên giảng dạy học phần Luật Tố tụng Dân sự và Câu lạc bộ Nhà Tư vấn Luật (LCC) dành cho các sinh viên đang tham gia học học phần này.

Thực hiện chủ trương gắn kết giảng dạy lý thuyết với thực tiễn, thực hành của Nhà trường, tuần qua Khoa Tài chính - Ngân hàng đã kết hợp cùng Câu lạc bộ Nhà Ngân hàng tương lai (FBN) tổ chức thành công 2 buổi tọa đàm tại trường Đại học Ngoại thương với sự tham gia của hai diễn giả là Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc khối vận hành Ngân hàng An Bình và Bà Nguyễn Thúy Quỳnh - Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Ngân hàng SHB.

Các bài khác...