Ngày 13/06, tại Phòng HTQT Liên Việt, Khoa Cơ bản tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Một số kết quả về định hướng giảng dạy môn Toán và nghiên cứu các môn khoa học cơ bản tại Trường Đại học Ngoại thương”.

Các bài khác...