Thực hiện chủ trương gắn liền giảng dạy lý thuyết với thực tiễn, vào ngày 16/06/2017 Khoa Tài chính – Ngân hàng phối hợp cùng Chi hội Tài chính – Kế toán – Ngân hàng của Hội cựu sinh viên Đại học Ngoại thương (FAA) đã tổ chức buổi tọa đàm kết hợp giảng viên/chuyên gia với chủ đề “Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp”.

Các bài khác...