Ngày 21 tháng 11 năm 2016, khoa Kế toán Kiểm toán trường đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi hội thảo sinh viên quốc tế giữa đại học Nagoya Nhật Bản và đại học Ngoại thương với chủ đề "Sinh viên nghiên cứu về Kế toán - Kiểm toán và kinh doanh".

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về tăng cường trao đổi chuyên môn giữa giảng viên với các Nhà nghiên cứu- doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch hoạt động và ngân sách của Khoa,  Bộ môn Toán - Khoa Cơ bản tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ” do diễn giả là GS. TSKH Nguyễn Tiến Zũng (Đại học Toulouse 3, Pháp) trình bày tại hội trường D201- Đại học Ngoại thương.

Các bài khác...