Ngày 18/05/2018, Khoa Kế toán - Kiểm toán - Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng ACCA Việt Nam tổ chức buổi hội thảo "Tác động của công nghệ tới ngành Kế toán - Kiểm toán và những vấn đề đặt ra cho hoạt động đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán".

Ngày 11/5/2018, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức tọa đàm khoa học về cải tiến và đổi mới chương trình đạo tạo bậc đại học các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế và Kinh doanh quốc tế mà Viện hiện đang phụ trách về chuyên môn.

Các bài khác...