06
Thứ 6, 12
11 Bài viết mới

Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Quản trị Kinh doanh theo mô hình tiên tiến

Đào tạo trực tuyến

Tên chương trình: Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Quản trị Kinh doanh theo mô hình tiên tiến.

Tên chương trình: Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Quản trị Kinh doanh theo mô hình tiên tiến.
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành: Quản trị Kinh doanh (Business Management)
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (International Business Management)
Loại hình đào tạo: Từ xa
Mã ngành: 52340102
1. Mục tiêu đào tạo
1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh và hiểu biết chuyên sâu về kinh
doanh quốc tế; sử dụng thông thạo tiếng Anh.

Thông tin chi tiết xem tại đây>>>

Our website is protected by DMC Firewall!