Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế bổ sung trong năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT)  Quốc hội khóa XIII số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014;

Thực hiện công văn 1656/BHYT-TP ngày 06/08/2015 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung thu Bảo hiểm y tế Học sinh –Sinh viên năm học 2016– 2017 và công văn số 334/BHXHQ của Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa về việc thực hiện BHYT đối với Học sinh - Sinh viên năm học 2016-2017 ngày 17/08/2016

Phòng Y tế thông báo sẽ lên danh sách BHYT sinh viên đợt 5 (Đợt cuối cùng):

Thời gian: Từ ngày 16/03/ - 24/03/2017.

Địa điểmPhòng Y tế tầng 1 nhà B.

Mức thu: theo lương cơ bản hiện tại là:1,210,000đ x 4,5% x 70% x 9 tháng

Cụ thể:  1,210,000đ x 4,5% x 70% x 9 =  343,035đ (Ba trăm bốn mươi ba nghìn, không trăm ba mươi lăm đồng chẵn)

Mức thu BHYT: K55, K53, K54 là:  343,035đ (từ 01/04/2017- 31/12/2017)

Mức thu K52: 1,210,000đ x 4,5% x 70% x 5 tháng = 190,575đ (từ 01/04/2017 đến 31/08/2017)

Đề nghị lớp trưởng thu kinh phí, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT chuyển xuống phòng Y tế đúng thời gian quy định.

Mẫu danh sách xem tại đây>>>

Những sinh viên nào không tham gia BHYT bắt buộc phòng Y tế sẽ lập danh sách chuyển lên nhà trường xử lý. Ngoài thời gian trên phòng y tế sẽ chấm dứt thu bảo hiểm y tế.

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo đối tượng khác nộp bản photo về phòng Y tế đến ngày 24/03/2017.

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!