Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019

THÔNG BÁO

Trường Đại học Ngoại thương kính gửi các tổ chức, cá nhâ về Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019.

Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019, Xem chi tiết tại đây!

DANH MỤC NHIỆM VỤ/ ĐỀ TÀI ĐẶT HÀNG thuộc Chương trình “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp”, mã số CT.2019.07 thực hiện từ năm 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1090/QĐ-BGDĐT  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Xem chi tiết tại đây!

Biểu mẫu và Văn bản quy định tuyển chọn đề tại cấp Bộ, Xem chi tiết tại đây!

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!