Thông báo điều chỉnh lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Thông báo điều chỉnh lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

---------------------

Số: 194/TB-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019

 Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-ĐHNT ngày 29/5/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019, Nhà trường thông báo điều chỉnh lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Lịch phỏng vấn: dự kiến từ ngày 01/10-04/10/2019
  2. Thời gian: Sáng:  từ 8h00 đến 12h00

                            Chiều:  từ 13h30 đến 17h00

  1. Địa điểm: Phòng A806 – Tầng 8, Nhà A
  2. Nội dung phỏng vấn

          4.1. Phần phỏng vấn kiến thức chung (thời gian tối đa 15 phút): bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi về những nội dung trong tài liệu Nhà trường thông báo trên website.

          4.2. Phần phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thời gian tối đa 15 phút)

             - Đối với vị trí giảng viên: giảng thử môn đăng ký dự tuyển (giảng thử bằng Tiếng Anh đối với các vị trí yêu cầu tuyển giảng viên có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh).

             - Đối với vị trí viên chức hành chính: trả lời các câu hỏi về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí đăng ký dự tuyển.

          Nhà trường thông báo để các đơn vị và ứng viên biết và thực hiện.       

 

Nơi nhận:

-       Các đơn vị có liên quan;

-       Ứng viên đăng ký dự thi;

-       Lưu TCHC, hồ sơ TD.

 HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐ XÉT TUYỂN

 

(Đã ký)

 

PGS. TS Bùi Anh Tuấn

 

Our website is protected by DMC Firewall!