Thông báo về lịch phỏng vấn xét tuyển và tiếp nhận viên chức năm 2019

THÔNG BÁO

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Nhà trường thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Lịch phỏng vấn: ngày 02-03/10/2019
  2. Thời gian: Sáng:  từ 8h00 đến 12h00

                           Chiều:  từ 13h30 đến 17h00

  1. Địa điểm: Phòng A806 – Tầng 8, Nhà A
  2. Nội dung phỏng vấn

          4.1. Phần phỏng vấn kiến thức chung: bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi về những nội dung trong tài liệu Nhà trường đã thông báo trên website. (Link tải tài liệu: Xem tại đây!)

          4.2. Phần phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thời gian tối đa 15 phút)

             - Đối với vị trí giảng viên: giảng thử môn đăng ký dự tuyển (giảng thử bằng Tiếng Anh đối với các vị trí yêu cầu tuyển giảng viên có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh).

             - Đối với vị trí viên chức hành chính: trả lời các câu hỏi về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí đăng ký dự tuyển.

            - Danh sách phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 tại Hà Nội: Xem tại đây!

            - Danh sách phỏng vấn tiếp nhận viên chức năm 2019 tại Hà Nội: Xem tại đây!

          Nhà trường thông báo để các đơn vị và ứng viên biết và thực hiện.

          (Kèm theo Thông báo này là danh sách ứng viên đủ điều kiện)

Nơi nhận:

-       Các đơn vị có liên quan;

-       Ứng viên đăng ký dự thi;

-       Lưu TCHC, hồ sơ TD.

 

 HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐ XÉT TUYỂN

  (đã ký)

 PGS. TS Bùi Anh Tuấn

Our website is protected by DMC Firewall!