Kết quả rèn luyện của sinh viên Học kì I năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO

Nhà trường đề nghị các sinh viên đăng ký xét KQRLSV HK I năm học 2015 - 2016, xét bổ sung KQRL còn thiếu các năm học trước, xét toàn khóa kiểm tra kết quả rèn luyện sinh viên HK I năm học 2015 - 2016.

Xem KQRL HK I năm 2015 - 2016, rèn luyện bổ sung và toàn khoá cho sinh viên tốt nghiệp Tháng 2 năm 2016: Tại đây!

Nếu có thắc mắc về kết quả rèn luyện, đề nghị sinh viên liên hệ với phòng CTCT&SV trước thứ 6, ngày 19/1/2016.

Our website is protected by DMC Firewall!